Việc làm Đà Nẵng

Trang chủ » Việc làm Đà Nẵng » Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh Thép Nhân Luật tuyển dụng (10/2017)

Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh Thép Nhân Luật tuyển dụng (10/2017)

Bạn thích bài viết này Hãy chia sẻ cho bạn bè

nhanluat

Nhằm đáp ứng chiến lược mở rộng hoạt động SXKD cũng như hoạch định nguồn lực quản lý kế cận sau 2018, Nhân Luật đang tìm kiếm các ứng viên tiềm năng như sau:

Nhu cầu tuyển dụng như sau:

1. Giám đốc kinh doanh

Mô tả công việc
– Xây dựng chiến lược kinh doanh của Công ty.
– Tổ chức triển khai kế hoạch kinh doanh của Công ty theo chiến lược.
– Thúc đẩy tổ chức hoạt động của khối SXKD để đạt chỉ tiêu kinh doanh theo kế hoạch hàng năm.
– Tổ chức các hoạt động phát triển khách hàng, thiết lập mạng lưới kinh doanh, thực hiện các giải pháp thúc đẩy, hỗ trợ hoạt động kinh doanh của Công ty.
– Nghiên cứu xu hướng thị trường, hoạt động của các đối thủ cạnh tranh; chủ động đánh giá và kịp thời xây dựng/điều chỉnh kế hoạch kinh doanh Công ty.
– Tuyển dụng, đào tạo và phát triển năng lực đội ngũ kinh doanh.

Yêu cầu:
– Trình độ: Tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên mọi chuyên ngành có khả năng đáp ứng yêu cầu công việc.
– Độ tuổi: < 45 / Ưu tiên Nam / Có kinh nghiệm tại vị trí tương đương hoặc có am hiểu về lĩnh vực thép là một lợi thế.
– Ngoại ngữ: Khả năng sử dụng thành thạo một ngoại ngữ bất kỳ.
– Tin học: Sử dụng thành thạo Microsoft Office và Email.
– Có tầm nhìn chiến lược, có khả năng hoạch định công việc và chủ động tổ chức thực hiện theo kế hoạch.
– Có tư duy lãnh đạo tốt và biết kiểm soát quản lý vận hành.
– Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm, có sức chịu đựng áp lực công việc cao.
– Có kỹ năng giao tiếp và xử lý vấn đề; nhạy bén với thị trường.
– Có khả năng lập kế hoạch, chủ động, triển khai tổ chức công việc theo thực tiễn.

2. Phụ trách Phát triển Cung ứng

Mô tả công việc
– Xây dựng kế hoạch cung ứng hàng hóa hàng năm theo chiến lược phát triển của công ty.
– Đánh giá, đề xuất lựa chọn nguồn hàng chiến lược, NCC chiến lược phù hợp với chiến lược kinh doanh của Nhân Luật.
– Gìn giữ và phát triển mối quan hệ với các đối tác đầu vào.
– Phối hợp với Phần hành tài chính để tính toán tài chính trong việc mua hàng
– Phối hợp với các Giám đốc Phần hành có liên quan để khai thác và tổ chức thực hiện các hợp đồng mua hàng Nhập khẩu, hàng đặc chủng, hàng đáp ứng yêu cầu kỹ thuật cao.
– Tổ chức hệ thống kho bãi đủ năng lực sẵn sàng phục vụ hoạt động SXKD của Công ty.
– Xây dựng được hệ thống dữ liệu cung ứng; Tổ chức thực hiện hoạt động Logistic cho Công ty

Yêu cầu
– Trình độ: Tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên, có khả năng đáp ứng yêu cầu công việc.
– Độ tuổi: < 40 / Ưu tiên Nam / Có kinh nghiệm tại vị trí tương đương hoặc có am hiểu về lĩnh vực thép là một lợi thế.
– Ngoại ngữ: Ưu tiên Người có khả năng sử dụng thành thạo một ngoại ngữ bất kỳ.
– Tin học: Sử dụng thành thạo Microsoft Office và Email.
– Có khả năng lập kế hoạch; tổ chức, giao việc và kiểm soát để chủ động hoàn thành kế hoạch nhiệm vụ.
– Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm, chịu được áp lực công việc cao.
– Có kỹ năng giao tiếp và xử lý vấn đề; nhạy bén với thị trường

3. Trợ lý Giám đốc Phần hành Cung ứng

Mô tả công việc
– Giúp Giám đốc Phần hành Cung ứng hoạch định mục tiêu, kế hoạch của Phần hành hàng năm theo chiến lược phát triển của Công ty.
– Tổng hợp, đánh giá tình hình hoạt động thực tiễn của Phần hành bám sát kế hoạch và chủ động tham mưu đề xuất các giải pháp cần thiết đến Giám đốc.
– Giúp việc cho Giám đốc triển khai các hoạt động thiết lập quan hệ với NCC mới, nguồn hàng mới; tham mưu cách thức giữ gìn quan hệ tốt với đối tác.
– Giúp việc cho Giám đốc xây dựng hệ thống dữ liệu cung ứng;
– Hỗ trợ Giám đốc trong việc tổ chức hệ thống kho bãi, công tác Logistic đủ năng lực sẵn sàng phục vụ hoạt động SXKD của Công ty.

Yêu cầu
– Trình độ: Tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên, có khả năng đáp ứng yêu cầu công việc.
– Độ tuổi: < 40 / Ưu tiên Nam / Có kinh nghiệm tại vị trí tương đương hoặc có am hiểu về lĩnh vực thép là một lợi thế.
– Ngoại ngữ: ưu tiên Ứng viên có khả năng sử dụng thành thạo một ngoại ngữ bất kỳ.
– Tin học: Sử dụng thành thạo Microsoft Office và Email.
– Có khả năng lập kế hoạch, kết nối thông tin; chủ động, triển khai tổ chức công việc theo thực tiễn.
– Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm, chịu áp lực công việc.
– Có kỹ năng giao tiếp và xử lý vấn đề; nhạy bén với thị trường.

4. Phụ trách phát triển thị trường

Mô tả công việc
– Xây dựng chiến lược phát triển thị trường; xây dựng chương trình hành động và tổ chức thực hiện phát triển mảng thị trường dự án.
– Xây dựng phương thức khai thác thông tin và tiếp cận khách hàng Dự án mới.
– Xây dựng kế hoạch thăm viếng – duy trì quan hệ với các khách hàng cũ, sẵn có để tìm hiểu thông tin phục vụ công việc.
– Xây dựng kênh dữ liệu thông tin của Khách hàng Dự án, thường xuyên cập nhập, bổ sung, đánh giá, xếp hạng ví trí ưu tiên để xây dựng kế hoạch tiếp cận và quản trị được tiến độ công việc.
– Tổng hợp phân tích thông tin dữ liệu đã có, dự đoán xu thế, báo cáo đề xuất các công việc liên quan.
– Phối hợp với các Phần hành của Công ty để lập kế hoạch phát triển thị phần, chăm sóc Khách hàng.
– Thu thập thông tin, phân tích, báo cáo đánh giá thị trường – đối thủ cạnh tranh và giải pháp phát triển thị trường. Tổng hợp phân tích thông tin dữ liệu đã có, dự đoán xu thế, báo cáo đề xuất các công việc liên quan.
– Phối hợp hoàn thiện công cụ Marketing để phục vụ công việc.
– Tuyển dụng – giao việc – hướng dẫn – đào tạo – đánh giá nhân sự trực thuộc để hoàn thành nhiệm vụ.
– Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Người giao việc.

Yêu cầu
– Trình độ: Tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên, có khả năng đáp ứng yêu cầu công việc.
– Độ tuổi: < 40 / Ưu tiên Nam / Có kinh nghiệm tại vị trí tương đương hoặc có am hiểu về lĩnh vực thép là một lợi thế.
– Ngoại ngữ: Ưu tiên Ứng viên có khả năng sử dụng thành thạo một ngoại ngữ bất kỳ
– Tin học: Sử dụng thành thạo Microsoft Office và Email.
– Có khả năng lập kế hoạch; tổ chức, giao việc và kiểm soát để chủ động hoàn thành kế hoạch nhiệm vụ.
– Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm, chịu được áp lực công việc cao.
– Có kỹ năng giao tiếp và xử lý vấn đề; nhạy bén với thị trường.

5. Phụ trách phát triển bán hàng

Mô tả công việc
– Xây dựng chiến lược và kế hoạch phát triển bán hàng.
– Tổ chức hoạt động bán hàng để hoàn thành kế hoạch kinh doanh hàng năm.
– Đánh giá thị trường để xây dựng các giải pháp bán hàng phù hợp với thị trường trong từng giai đoạn
– Chịu trách nhiệm đối với công nợ bán hàng.
– Tuyển dụng, đào tạo để phát triển nguồn lực bán hàng theo định hướng phát triển của Công ty.

Yêu cầu
– Trình độ: Tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên mọi chuyên ngành, có khả năng đáp ứng yêu cầu công việc.
– Độ tuổi: < 40 / Ưu tiên Nam / Có kinh nghiệm tại vị trí tương đương hoặc có am hiểu về lĩnh vực thép là một lợi thế.
– Ngoại ngữ: Ưu tiên Ứng viên có khả năng sử dụng thành thạo một ngoại ngữ bất kỳ.
– Tin học: Sử dụng thành thạo Microsoft Office và Email.
– Có khả năng lập kế hoạch; tổ chức, giao việc và kiểm soát để chủ động hoàn thành kế hoạch nhiệm vụ.
– Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm, chịu được áp lực công việc cao.
– Có kỹ năng giao tiếp và xử lý vấn đề; nhạy bén với thị trường.

6. Phụ trách Phát triển Đại lý

Mô tả công việc
– Khả năng đánh giá các vùng thị trường để xây dựng kế hoạch phát triển đại lý
– Tìm kiếm mở mới các đại lý bán buôn.
– Xây dựng chính sách bán buôn; Nắm bắt thị trường để có những điều chỉnh phù hợp kịp thời.
– Đánh giá tình hình hợp tác với từng đại lý để hiệu chỉnh việc hợp tác; chăm sóc và phát triển mối quan hệ hợp tác với các đại lý theo từng giai đoạn.
– Tuyển dụng, đào tạo, hỗ trợ và quản lý đội ngũ nhân viên phát triển đại lý.

Yêu cầu
– Trình độ: Tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên, có khả năng đáp ứng yêu cầu công việc.
– Độ tuổi: < 40 / Ưu tiên Nam / Có kinh nghiệm tại vị trí tương đương hoặc có am hiểu về lĩnh vực thép là một lợi thế.
– Ngoại ngữ: Ưu tiên Người có khả năng sử dụng thành thạo một ngoại ngữ bất kỳ.
– Tin học: Sử dụng thành thạo Microsoft Office và Email.
– Có khả năng lập kế hoạch; tổ chức, giao việc và kiểm soát để chủ động hoàn thành kế hoạch nhiệm vụ.
– Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm, chịu được áp lực công việc cao.
– Có kỹ năng giao tiếp và xử lý vấn đề; nhạy bén với thị trường.

7. Trợ lý Giám Đốc phần hành Kinh doanh hàng đặc chủng và Dự án FDI

Mô tả công việc
– Giúp Giám đốc Phần hành hoạch định mục tiêu, kế hoạch của Phần hành hàng năm theo chiến lược phát triển của Công ty.
– Giúp Giám đốc Phần hành triển khai các hoạt động tìm kiếm khách hàng Dự án FDI, thiết lập quan hệ ban đầu, thực hiện các giải pháp thúc đẩy, xúc tiến cấp hàng vào dự án.
– Tham mưu cho Giám đốc Phần hành trong việc triển khai và đề xuất giải pháp thực hiện chiến lược phát triển khách hàng dự án, đặc biệt dự án FDI.
– Giúp Giám đốc phần hành tổng hợp, nghiên cứu, phân tích thông tin khách hàng thuộc dự án FDI – Kinh doanh, chăm sóc và phát triển thành Khách hàng Công ty.
– Giúp Giám đốc phần hành xây dựng thông tin về nguồn hàng nội địa/nhập khẩu và cập nhập giá cả thị trường. Xây dựng dữ liệu hệ thống Kho hàng ảo đa dạng, rộng khắp, được cập nhật giá định kỳ.
– Tham mưu cho Giám đốc Phần hành các kênh đầu tư quảng bá mảng kinh doanh thép hình & thép đặc chủng để tăng độ nhận diện thương hiệu Nhân Luật kinh doanh đa chủng loại và rộng khắp.
– Giúp việc cho Giám đốc Phần hành kết nối các quan hệ đối ngoại, đối tác nước ngoài.

Yêu cầu
– Trình độ: Tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên mọi chuyên, có khả năng đáp ứng yêu cầu công việc.
– Độ tuổi: 30 – 45 / Ưu tiên Nam / Có kinh nghiệm tại vị trí tương đương hoặc có am hiểu về lĩnh vực thép là một lợi thế.
– Ngoại ngữ: Khả năng sử dụng thành thạo một ngoại ngữ bất kỳ.
– Tin học: Sử dụng thành thạo Microsoft Office và Email.
– Có khả năng lập kế hoạch, kết nối thông tin; chủ động, triển khai tổ chức công việc theo thực tiễn.
– Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm, chịu áp lực công việc.
– Có kỹ năng giao tiếp và xử lý vấn đề; nhạy bén với thị trường.

8. Trợ lý Trưởng phòng dịch vụ khách hàng

Mô tả công việc
– Giúp việc cho Trưởng phòng Nghiệp vụ trong việc kết nối, chăm sóc các khách hàng truyền thống.
– Phối hợp với các cá nhân thuộc phòng Nghiệp vụ tổng hợp để giải quyết các tác nghiệp giao
nhận, cung ứng hàng hóa.
– Trợ lý kinh doanh cho Trưởng phòng, bao gồm: chăm sóc khách hàng, thiết lập hợp đồng, đàm phán và thỏa thuận với khách hàng mới.
– Thống kê hàng hóa xuất nhập, cân đối tính giá thành, lãi lỗ.

Đào tạo & Nhận việc
– Được đào tạo, hướng dẫn và nhận nhiệm vụ tại đơn vị thành viên trong hệ thống Nhân Luật tại Đà Nẵng

Yêu cầu
– Trình độ: Trung cấp trở lên, có nghiệp vụ kế toán, có khả năng đáp ứng yêu cầu công việc
– Độ tuổi: < 40 / Giới tính: ưu tiên Nam/ Có kinh nghiệm trong lĩnh vực sắt thép
– Ngoại ngữ: ưu tiên có khả năng sử dụng ngoại ngữ bất kỳ.
– Tin học: Sử dụng thành thạo Microsoft Office và khai thác tốt Internet.
– Có khả năng hoạch định công việc và chủ động tổ chức thực hiện theo kế hoạch;
– Biết kiểm soát quản lý vận hành
– Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

9. Phụ trách hành chính – lễ tân

Mô tả công việc
– Xây dựng kế hoạch công việc hằng năm của Bộ phận Hành chính – Lễ tân
– Giao việc, kiểm soát để chủ động tổ chức thực hiện nhằm hoàn thành kế hoạch được giao.
– Xây dựng các quy định, các quy trình hoạt động của Công ty liên quan đến công việc Hành chính – Lễ tân.
– Đảm bảo điều kiện, trang thiết bị, kỹ thuật và cơ sở vật chất cho hoạt động của Công ty (phương tiện đi lại, các trang thiết bị hành chính, quản lý việc mua sắm, cấp phát, thanh lý tài sản của Công ty…).
– Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các sự kiện theo Lịch Nhân Luật & lịch Nhà nước (các sự kiện hội họp, liên hoan, team – building, nghỉ dưỡng, cúng kiến….).
– Quản lý, tổ chức các hoạt động hành chính, lựa chọn nhà cung ứng, hậu cần.
– Quản lý bộ phận hậu cần thực hiện công việc theo qui trình (bảo vệ – tạp vụ – lái xe).

Yêu cầu
– Trình độ: Trung cấp trở lên, có khả năng đáp ứng yêu cầu công việc.
– Nam/Nữ. Độ tuổi: < 40. Có ngoại hình & giọng nói phù hợp. Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm.
– Ngoại ngữ: ưu tiên ứng viên có khả năng sử dụng một ngoại ngữ bất kỳ.
– Tin học: Sử dụng thành thạo Microsoft Office và Email.
– Có khả năng lập kế hoạch, tổ chức, giám sát để chủ động hoàn thành công việc theo kế hoạch
– Cẩn thận, chu đáo, chủ động và sáng tạo trong công việc
– Có khả năng giao tiếp, khả năng làm việc độc lập/ theo nhóm tốt

10. Chuyên viên Kế toán Bán hàng

Mô tả công việc
– Triển khai thực hiện các công việc nghiệp vụ liên quan: theo dõi đơn hàng, xuất hóa đơn, soạn hợp đồng, thanh lý hợp đồng, đề nghị thanh toán công nợ, công văn nhắc nợ…
– Thực hiện kiểm soát công nợ bán hàng
– Tương tác, đốc thúc thu hồi công nợ bán hàng
– Theo dõi, cập nhật, thanh toán hiệu quả chi phí bán hàng
– Có khả năng hỗ trợ bộ phận bán hàng trong thời gian cao điểm như: làm báo giá, xử lý các công việc liên quan đến bán hàng.
– Tương tác với các Phòng phần hành, bộ phận liên quan để phối hợp trong công tác công nợ bán hàng.

Yêu cầu
– Trình độ: Trung cấp trở lên – chuyên ngành kế toán, có khả năng đáp ứng yêu cầu công việc.
– Nam / nữ. Độ tuổi: 25 – 30 / Có trải nghiệm làm việc từ 02 năm trở lên.
– Ngoại ngữ: ưu tiên ứng viên có khả năng sử dụng một ngoại ngữ bất kỳ.
– Tin học: Sử dụng thành thạo Microsoft Office và Email.
– Phẩm chất: có trách nhiệm trong công việc, có khả năng giao tiếp, khả năng thuyết phục, trung thực, chăm chỉ; cẩn thận.

11. Phụ trách phát triển thị trường – Quảng Nam

Mô tả công việc
– Chịu trách nhiệm chính về chiến lược phát triển thị trường.
– Xây dựng chương trình hành động và tổ chức thực hiện phát triển mảng thị trường.
– Phối hợp với các Phần hành của Hệ thống để lập kế hoạch phát triển thị phần và chăm sóc Khách hàng.
– Thu thập thông tin, phân tích, báo cáo đánh giá thị trường – đối thủ cạnh tranh và giải pháp phát triển thị trường.

Yêu cầu
– Trình độ: Trung cấp trở lên có khả năng đáp ứng yêu cầu công việc
– Độ tuổi: < 40 / Giới tính: ưu tiên Nam/ Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực sắt, thép…
– Ngoại ngữ: ưu tiên có khả năng sử dụng ngoại ngữ bất kỳ.
– Tin học: Sử dụng thành thạo Microsoft Office và khai thác tốt Internet.
– Có khả năng hoạch định công việc và chủ động tổ chức thực hiện theo kế hoạch;
– Biết kiểm soát quản lý vận hành.nCó khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm;

Lộ trình Đào tạo và Làm việc
Giai đoạn 1
– Sẽ được đào tạo và làm việc trong vòng từ 3 – 6 tháng đầu tiên tại Đà Nẵng.
Giai đoạn 2
– Sau khi hiểu và thuần thục công việc thì sẽ được nhận nhiệm vụ tại đơn vị thành viên trong Hệ thống Nhân Luật tại Tam Kỳ – Quảng Nam

12. Phụ trách phát triển bán hàng – Quảng Nam

Mô tả công việc
– Xây dựng chiến lược bán hàng.
– Tổ chức hoạt động kinh doanh để hoàn thành kế hoạch kinh doanh hằng năm của Công ty.
– Phát triển khách hàng mới và chăm sóc khách hàng hiện tại.
– Phối hợp với các bộ phận liên quan để nâng cao chất lượng dịch vụ, hiệu quả trong bán hàng và chăm sóc khách hàng.
– Kiểm soát công nợ bán hàng.

Yêu cầu
– Trình độ: Trung cấp trở lên có khả năng đáp ứng yêu cầu công việc
– Độ tuổi: < 40 / Giới tính: ưu tiên Nam/ Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực sắt thép
– Ngoại ngữ: ưu tiên có khả năng sử dụng ngoại ngữ bất kỳ.
– Tin học: Sử dụng thành thạo Microsoft Office và khai thác tốt Internet.
– Có khả năng hoạch định công việc và chủ động tổ chức thực hiện theo kế hoạch;
– Biết kiểm soát quản lý vận hành;
– Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm;

Lộ trình Đào tạo và Làm việc
Giai đoạn 1
– Sẽ được đào tạo và làm việc trong vòng từ 3 – 6 tháng đầu tiên tại Đà Nẵng.
Giai đoạn 2
– Sau khi hiểu và thuần thục công việc thì sẽ được nhận nhiệm vụ tại đơn vị thành viên trong Hệ thống Nhân Luật tại Tam Kỳ – Quảng Nam

Thời gian nhận hồ sơ – Cách thức phỏng vấn – Nhận việc:
– Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua email, kể từ ngày Thông báo đến hết ngày 20/10/2017. Việc tuyển dụng có thể kết thúc trước thời hạn nếu Nhân Luật đã tìm được các ứng viên phù hợp.
– Chi tiết công việc và những vấn đề liên quan sẽ được trao đổi trực tiếp tại buổi phỏng vấn.
– Ứng viên trúng tuyển sẽ được nhận việc ngay hoặc theo thỏa thuận nhằm tạo điều kiện thuận lợi tốt nhất cho ứng viên nhận việc.

Hồ sơ ứng tuyển gồm:
– Đơn ứng tuyển.
– Curriculum Vitae (CV) mô tả kinh nghiệm làm việc
– Các văn bằng – chứng chỉ liên quan (nếu có)
– Sơ yếu lý lịch, CMND

Địa điểm nộp hồ sơ :
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH THÉP NHÂN LUẬT
Địa chỉ: 227 Nguyễn Văn Thoại – Phường Phước Mỹ – Quận Sơn Trà – Tp. Đà Nẵng
ĐT: 0236. 3940.315 – Email: hr.nhanluat@gmail.com – URL: www.nhanluat.com.vn

Gửi CV của bạn vào email: hr.nhanluat@gmail.com
Xin lưu ý: Ghi rõ “Biết đến thông tin tuyển dụng tại danang43.vn” trong Đơn xin việc (CV) khi nộp Hồ sơ Để được ưu tiên hơn.
Chia sẻ bài viết này

Việc làm theo ngành nghề


Việc làm HOT

Vị trí tuyển dụng Mức lương Hạn nộp
Giám Sát Nhân Sự (Nam)

Công Ty TNHH Cung Ứng Nhân Lực Nhân Kiệt

7-10 triệu 30/10/2017
Nhân viên Tạp vụ Bếp

Khách sạn GRANDVRIO City DaNang

Dưới 3 triệu 30/10/2017
(Tuyển gấp) Biên/Phiên dịch Tiếng Nhật

Khách sạn GRANDVRIO City DaNang

15-20 triệu 15/11/2017
Trưởng phòng Kinh doanh khối Doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI NƯỚC VIỆT GẤM HOA

7-10 triệu 31/10/2017
Nhân viên Thi công lắp đặt Thang máy

Tập đoàn Thang máy Thiết bị Thăng Long

7-10 triệu 30/10/2017
Nhân viên Tư vấn Kiêm CSKH

Công ty TNHH TM&DV INVENA MEDIA

5-7 triệu 30/10/2017
Nv Kinh Doanh Lương Trên 5.3 Triệu/ Tháng

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT RƯỢU VIỆT

5-7 triệu 31/10/2017
11 việc làm tại Khách sạn GRANDVRIO

Khách sạn GRANDVRIO City DaNang

Thỏa thuận 30/10/2017
Chuyên viên Tư vấn BĐS (Connect Land)

CÔNG TY CỔ PHẦN CONNECT LAND

12-15 triệu 30/11/2017
Nhân viên Phục vụ

Nhà hàng RẠN BIỂN 9 Đà Nẵng

3-5 triệu 30/10/2017
Nhân viên Thu Ngân

Nhà hàng Madame Lân

5-7 triệu 30/10/2017
Lái xe tải (Bằng B2 hoặc C)

Công ty TNHH TMTH và XD Thiên phát

Thỏa thuận 30/10/2017
Lao động Phổ thông (200 Nữ)

Công Ty TNHH Cung Ứng Nhân Lực Nhân Kiệt

5-7 triệu 30/11/2017
Nhân viên Bán hàng Kênh HRC

Công ty TNHH Quốc Tế Tam Sơn

5-7 triệu 27/10/2017
Nhân viên Tư vấn Bất Động Sản (MaxLand)

Công Ty CP Bất Động Sản Maxland

12-15 triệu 25/11/2017
Nhân Viên QS (Nam/Nữ)

CÔNG TY TNHH TM & DV HOÀNG PHÚC

5-7 triệu 30/10/2017
Nhân viên Biên tập/ Thu âm

Trung Tâm công nghệ Viễn Thông Hình Tròn

3-5 triệu 30/10/2017
Nhân viên Kỹ thuật chăn nuôi

CÔNG TY TNHH MTV ALOO FOOD

Thỏa thuận 30/10/2017
Nhân viên Thiết kế Web kiêm Đồ họa

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DANA HOME LAND

5-7 triệu 30/10/2017
Nhân viên Văn phòng (Lương 10 triêu/ tháng)

Tập đoàn Thang máy Thiết bị Thăng Long

7-10 triệu 30/10/2017

LIKE PAGE ĐỂ NHẬN VIỆC LÀM MỚI NHẤT