Việc làm Đà Nẵng

Trang chủ » Việc làm Đà Nẵng » Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh Thép Nhân Luật tuyển dụng (11/2017)

Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh Thép Nhân Luật tuyển dụng (11/2017)

Bạn thích bài viết này Hãy chia sẻ cho bạn bè

nhanluat

Nhằm đáp ứng chiến lược mở rộng hoạt động SXKD cũng như hoạch định nguồn lực quản lý kế cận sau 2018, Nhân Luật đang tìm kiếm các ứng viên tiềm năng như sau:

Nhu cầu tuyển dụng như sau:

1. Trưởng trung tâm kinh doanh (Làm việc tại Đà Nẵng)

Mô tả công việc
– Xây dựng chiến lược và kế hoạch phát triển bán hàng, tổ chức hoạt động bán hàng để đảm bảo đạt mục tiêu kinh doanh đã đề ra
– Đánh giá thị trường để xây dựng các giải pháp bán hàng phù hợp với TTKD với thị trường trong từng giai đoạn
– Chịu trách nhiệm đối với công nợ bán hàng của Trung tâm
– Tuyển dụng, đào tạo để phát triển nguồn lực bán hàng đảm bảo đạt kết quả kinh doanh của Trung tâm và theo định hướng phát triển của Công ty.
– Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được phân công

Yêu cầu công việc
– Trình độ: Tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên mọi chuyên ngành có khả năng đáp ứng yêu cầu công việc.
– Độ tuổi: < 45 / Ưu tiên Nam / Có kinh nghiệm tại vị trí tương đương hoặc có am hiểu về lĩnh vực thép là một lợi thế.
– Ngoại ngữ: Khả năng sử dụng thành thạo một ngoại ngữ bất kỳ.
– Tin học: Sử dụng thành thạo Microsoft Office và Email.
– Có tầm nhìn chiến lược, có khả năng hoạch định công việc và chủ động tổ chức thực hiện theo kế hoạch.
– Có tư duy lãnh đạo tốt và biết kiểm soát quản lý vận hành.
– Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm, có sức chịu đựng áp lực công việc cao.
– Có kỹ năng giao tiếp và xử lý vấn đề; nhạy bén với thị trường.
– Có khả năng lập kế hoạch, chủ động, triển khai tổ chức công việc theo thực tiễn.

2. Trưởng phòng kinh doanh (Làm việc tại Đà Nẵng)

Mô tả công việc
– Xây dựng Kế hoạch kinh doanh của Phòng Kinh Doanh
– Triển khai hoạt động kinh doanh theo kế hoạch và mục tiêu đã giao nhận theo tháng/quý/năm để đạt chỉ tiêu được giao
– Tham gia chăm sóc, giữ gìn, phát triển Khách hàng của công ty.
– Chăm sóc tốt hệ thống khách hàng; tư vấn và thiết lập đơn hàng với các đối tác khách hàng.
– Đào tạo nhân viên, phát triển năng lực đội ngũ nhân viên kinh doanh; đề xuất khen thưởng, kỷ luật.
– Phụ trách quản lý, giao việc cho nhân viên thuộc Phòng Kinh doanh
– Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được phân công.

Yêu cầu công việc
– Trình độ: Tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên, có khả năng đáp ứng yêu cầu công việc.
– Độ tuổi: < 40 / Ưu tiên Nam / Có kinh nghiệm tại vị trí tương đương hoặc có am hiểu về lĩnh vực thép là một lợi thế.
– Ngoại ngữ: Ưu tiên Ứng viên có khả năng sử dụng thành thạo Tiếng Anh
– Tin học: Sử dụng thành thạo Microsoft Office và Email.
– Có khả năng lập kế hoạch; tổ chức, giao việc và kiểm soát để chủ động hoàn thành kế hoạch nhiệm vụ.
– Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm, chịu được áp lực công việc cao.
– Có kỹ năng giao tiếp và xử lý vấn đề; nhạy bén với thị trường.

3. Trưởng trung tâm kinh doanh ( Làm việc tại Tam Kỳ, Quảng Nam)

Mô tả công việc
– Xây dựng chiến lược và kế hoạch phát triển bán hàng, tổ chức hoạt động bán hàng để đảm bảo đạt mục tiêu kinh doanh đã đề ra
– Đánh giá thị trường để xây dựng các giải pháp bán hàng phù hợp với TTKD với thị trường trong từng giai đoạn
– Chịu trách nhiệm đối với công nợ bán hàng của Trung tâm
– Tuyển dụng, đào tạo để phát triển nguồn lực bán hàng đảm bảo đạt kết quả kinh doanh của Trung tâm và theo định hướng phát triển của Công ty.
– Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được phân công

Yêu cầu công việc
– Trình độ: Tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên mọi chuyên ngành có khả năng đáp ứng yêu cầu công việc.
– Độ tuổi: < 45 / Ưu tiên Nam / Có kinh nghiệm tại vị trí tương đương hoặc có am hiểu về lĩnh vực thép là một lợi thế.
– Ngoại ngữ: Khả năng sử dụng thành thạo một ngoại ngữ bất kỳ.
– Tin học: Sử dụng thành thạo Microsoft Office và Email.
– Có tầm nhìn chiến lược, có khả năng hoạch định công việc và chủ động tổ chức thực hiện theo kế hoạch.
– Có tư duy lãnh đạo tốt và biết kiểm soát quản lý vận hành.
– Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm, có sức chịu đựng áp lực công việc cao.
– Có kỹ năng giao tiếp và xử lý vấn đề; nhạy bén với thị trường.
– Có khả năng lập kế hoạch, chủ động, triển khai tổ chức công việc theo thực tiễn.

4. Trưởng phòng kinh doanh (Làm việc tại Tam Kỳ, Quảng Nam)

Mô tả công việc
– Xây dựng Kế hoạch kinh doanh của Phòng Kinh Doanh
– Triển khai hoạt động kinh doanh theo kế hoạch và mục tiêu đã giao nhận theo tháng/quý/năm để đạt chỉ tiêu được giao
– Tham gia chăm sóc, giữ gìn, phát triển Khách hàng của công ty.
– Chăm sóc tốt hệ thống khách hàng; tư vấn và thiết lập đơn hàng với các đối tác khách hàng.
– Đào tạo nhân viên, phát triển năng lực đội ngũ nhân viên kinh doanh; đề xuất khen thưởng, kỷ luật.
– Phụ trách quản lý, giao việc cho nhân viên thuộc Phòng Kinh doanh
– Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được phân công.

Yêu cầu công việc
– Trình độ: Tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên, có khả năng đáp ứng yêu cầu công việc.
– Độ tuổi: < 40 / Ưu tiên Nam / Có kinh nghiệm tại vị trí tương đương hoặc có am hiểu về lĩnh vực thép là một lợi thế.
– Ngoại ngữ: Ưu tiên Ứng viên có khả năng sử dụng thành thạo Tiếng Anh
– Tin học: Sử dụng thành thạo Microsoft Office và Email.
– Có khả năng lập kế hoạch; tổ chức, giao việc và kiểm soát để chủ động hoàn thành kế hoạch nhiệm vụ.
– Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm, chịu được áp lực công việc cao.
– Có kỹ năng giao tiếp và xử lý vấn đề; nhạy bén với thị trường.

5. Chuyên viên Kinh doanh – Thị trường (Làm việc tại Đà Nẵng)

Mô tả công việc
– Nghiên cứu, tìm hiểu về các sản phẩm kinh doanh của công ty, giới thiệu sản phẩm tới khách hàng.
– Lập kế hoạch marketing, quản lý, triển khai các kế hoạch theo chiến lược marketing của công ty. Tìm hiểu, đề xuất các kế hoạch kinh doanh, phát triển thị trường.
– Tìm kiếm và khai thác khách hàng mới, khách hàng tiềm năng, dự án.
– Tư vấn, hỗ trợ, giải đáp cho khách hàng. Giải quyết các yêu cầu của khách hàng trong phạm vi trách nhiệm công việc.
– Thực hiện các công việc khác thuộc phòng Kinh doanh theo sự phân công của Lãnh đạo Công ty, Lãnh đạo bộ phận.

Yêu cầu công việc
– Trình độ: Trung cấp trở lên, có khả năng đáp ứng yêu cầu công việc
– Độ tuổi: < 30 / Giới tính: ưu tiên Nam/ Có kinh nghiệm trong lĩnh vực sắt thép
– Ngoại ngữ: ưu tiên có khả năng sử dụng ngoại ngữ bất kỳ.
– Tin học: Sử dụng thành thạo Microsoft Office và khai thác tốt Internet.
– Có khả năng hoạch định công việc và chủ động tổ chức thực hiện theo kế hoạch;
– Biết kiểm soát quản lý vận hành
– Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm

6. Chuyên viên kế toán bán hàng (Làm việc tại Đà Nẵng)

Mô tả công việc
– Thực hiện các nghiệp vụ kế toán hàng ngày: theo dõi hàng nhập, xuất; theo dõi tồn kho; xuất hóa đơn bán hàng; theo dõi các chi phí liên quan đến bán hàng và các chi phí phát sinh hàng ngày của văn phòng.
– Làm báo cáo quyết toán vào cuối tháng
– Theo dõi công nợ nhà cung cấp, đề xuất kế hoạch thanh toán nợ
– Phụ trách kế toán ngân hàng
– Trực tiếp tham gia tư vấn bán hàng cho khách hàng
– Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được phân công

Yêu cầu công việc
– Trình độ: Trung cấp trở lên – chuyên ngành kế toán, có khả năng đáp ứng yêu cầu công việc.
– Nam / nữ. Độ tuổi: 25 – 30 / Có trải nghiệm làm việc từ 02 năm trở lên.
– Ngoại ngữ: ưu tiên ứng viên có khả năng sử dụng một ngoại ngữ bất kỳ.
– Tin học: Sử dụng thành thạo Microsoft Office và Email.
– Phẩm chất: có trách nhiệm trong công việc, có khả năng giao tiếp, khả năng thuyết phục, trung thực, chăm chỉ; cẩn thận.

CHẾ ĐỘ ĐÃ NGỘ:
– Môi trường làm việc năng động, hiện đại, chuyên nghiệp, đầy đủ cơ hội thăng tiến.
– Chế độ lương thưởng thỏa thuận và cạnh tranh theo năng lực.
– Đảm bảo các chính sách nhân sự theo quy định của Pháp luật.
– Một số chính chế độ, phúc lợi khác theo quy định của Công ty, Hệ thống.

Thời gian nhận hồ sơ – Cách thức phỏng vấn – Nhận việc:
– Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua email, kể từ ngày Thông báo đến hết ngày 30/11/2017. Việc tuyển dụng có thể kết thúc trước thời hạn nếu Nhân Luật đã tìm được các ứng viên phù hợp.
– Chi tiết công việc và những vấn đề liên quan sẽ được trao đổi trực tiếp tại buổi phỏng vấn.
– Ứng viên trúng tuyển sẽ được nhận việc ngay hoặc theo thỏa thuận nhằm tạo điều kiện thuận lợi tốt nhất cho ứng viên nhận việc.

Hồ sơ ứng tuyển gồm:
– Đơn ứng tuyển.
– Curriculum Vitae (CV) mô tả kinh nghiệm làm việc
– Các văn bằng – chứng chỉ liên quan (nếu có)
– Sơ yếu lý lịch, CMND

Địa điểm nộp hồ sơ :
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH THÉP NHÂN LUẬT
Địa chỉ: 227 Nguyễn Văn Thoại – Phường Phước Mỹ – Quận Sơn Trà – Tp. Đà Nẵng
ĐT: 0236. 3940.315 – Email: hr.nhanluat@gmail.com – URL: www.nhanluat.com.vn

Gửi CV của bạn vào email: hr.nhanluat@gmail.com
Xin lưu ý: Ghi rõ “Biết đến thông tin tuyển dụng tại danang43.vn” trong Đơn xin việc (CV) khi nộp Hồ sơ Để được ưu tiên hơn.
Chia sẻ bài viết này

Việc làm theo ngành nghề


Việc làm HOT

Vị trí tuyển dụng Mức lương Hạn nộp
Nhân viên Giám định

Công ty CP Giám Định Khử Trùng VietNamControl

7-10 triệu 15/04/2018
Nhân viên Phục vụ Fulltime / Parttime

Retro Kitchen Bar

5-7 triệu 30/03/2018
Nhân viên Chăm sóc Da (05 Nữ)

Army SPA Đà Nẵng

5-7 triệu 15/04/2018
Giám đốc Kinh doanh

HỆ THỐNG STUDIO HỒNG KÔNG WEDDING

Thỏa thuận 30/03/2018
Nhân viên Bán hàng

Trung tâm nội thất Phố Xinh

5-7 triệu 30/03/2018
Trưởng Nhóm Kinh Doanh

CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐỊA ỐC BABYLON

7-10 triệu 31/03/2018
Nhân viên Lễ tân

CÔNG TY CP BẤT ĐỘNG SẢN ĐÀ THÀNH LAND

5-7 triệu 30/03/2018
Giám đốc Kinh doanh

Cham Spa & Massage

7-10 triệu 30/03/2018
Nhân viên Bán hàng

Shop thời trang 62 Hoàng Văn Thụ

3-5 triệu 30/03/2018
Nhân viên Thiết kế đồ họa

CÔNG TY CP BẤT ĐỘNG SẢN ĐÀ THÀNH LAND

5-7 triệu 30/03/2018
Nhân viên Kế toán thuế

SÔNG HÀN TOURIST ĐÀ NẴNG

7-10 triệu 30/03/2018
Nhân viên giao nhận

Sunday Corp – Tư vấn Luật và Kế toán

5-7 triệu 15/04/2018
Nhân viên BẾP

CÔNG TY CP DU LỊCH VIỆT NAM VITOURS

Thỏa thuận 30/04/2018
Trưởng / Nhân viên Lễ tân

Khách sạn Zalo Sea

5-7 triệu 30/03/2018
Nhân viên kinh doanh

CôNG TY TNHH MTV WALDOMEX MEDIA

7-10 triệu 30/03/2018
Trưởng Ca/ Giám sát Ca

MEET FRESH ĐÀ NẴNG

7-10 triệu 30/03/2018
Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự

CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐỊA ỐC BABYLON

5-7 triệu 31/03/2018
Nhân viên Thiết kế đồ họa

HỆ THỐNG STUDIO HỒNG KÔNG WEDDING

5-7 triệu 30/03/2018
Quản lý Kinh doanh

Công ty Cổ Phần Tín Phát Land

7-10 triệu 30/04/2018
Nhân viên Tạp vụ / Locker

Cham Spa & Massage

5-7 triệu 30/03/2018

LIKE PAGE ĐỂ NHẬN VIỆC LÀM MỚI NHẤT