Việc làm Đà Nẵng

Trang chủ » Cẩm nang việc làm » Nghỉ Việc Được Trợ Cấp Gì? Quyền Lợi Khi Đã Nghỉ Việc Bạn Không Thể Bỏ Qua

Nghỉ Việc Được Trợ Cấp Gì? Quyền Lợi Khi Đã Nghỉ Việc Bạn Không Thể Bỏ Qua

Bạn thích bài viết này Hãy chia sẻ cho bạn bè

Một trong những câu hỏi được rất nhiều người đang có ý định, chuẩn bị hoặc đã nghỉ việc quan tâm là những quyền lợi mà mình có thể được nhận sau khi thôi việc là gì. Trong bài viết này sẽ giúp bạn trả lời câu hỏi “Nghỉ việc được trợ cấp gì?”, cùng với nhiều thông tin quan trọng khác mà bạn không thể bỏ qua.

Nghỉ việc sẽ được trợ cấp gì?

Người lao động sau khi nghỉ việc sẽ được nhận những khoản tiền nào? Cùng Glints tìm hiểu ngay để không bỏ lỡ bất kỳ quyền lợi nào nhé.

Tiền lương chưa được thanh toán

Chắc chắn rồi, bất kỳ người lao động nào sau khi chấm dứt hợp đồng lao động đều được nhận khoản tiền lương chưa được thành toán. Trong 14 ngày kể từ ngày hợp đồng lao động được chấm dứt, người sử dụng lao động phải có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản tiền liên quan đến quyền lợi của nhân viên, trong đó có bao gồm tiền lương, điều này đã được quy định rõ ràng tại Điều 48, Bộ luật Lao động năm 2019.

Trong một số trường hợp đặc biệt như: Doanh nghiệp chấm dứt hoạt động; thay đổi cơ cấu, công nghệ, lý do kinh tế; chia, tách, hợp nhất, v.v. thì thời hạn thanh toán có thể kéo dài hơn nhưng không được vượt quá 30 ngày.

Trợ cấp thất nghiệp

Khoản trợ cấp thất nghiệp được chi trả bởi Quỹ Bảo hiểm xã hội, chứ không phải do người sử dụng lao động chi trả. Tuy nhiên, bạn sẽ chỉ nhận được khoản trợ cấp này khi:

– Đã kết thúc hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc.
– Đóng BHTN (Bảo hiểm thất nghiệp) tối thiểu 12 tháng trong thời gian 24 tháng trước khi kết thúc hợp đồng lao động..
– Đã đăng ký thất nghiệp và nộp hồ sơ nhận trợ cấp thất nghiệp tại Trung tâm dịch vụ việc làm.
– Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày kể từ thời điểm nộp hồ sơ nhận trợ cấp thất nghiệp.

Theo Điều 50 Luật Việc làm 2013, người lao động đủ điều kiện sẽ hưởng mức trợ cấp như sau:

Mức hưởng hàng tháng = Bình quân tiền lương đóng BHXH của 6 tháng liền kề trước khi thất nghiệp * 60%.

Người lao động đóng BHTN đủ từ 12 – 36 tháng sẽ nhận được trợ cấp trong 3 tháng, cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng trợ cấp thêm 1 tháng nhưng không quá 12 tháng.

Đây là một trong những khoản trợ cấp mà Glints muốn trả lời cho câu hỏi “Nghỉ việc được trợ cấp gì?”.

Tiền trợ cấp mất việc làm

Nghỉ việc được trợ cấp gì? Tại Điều 47 Bộ luật Lao động năm 2019 quy định, người lao động nghỉ việc được hưởng trợ cấp mất việc làm nếu đạt đủ các điều kiện sau đây:

– Nghỉ việc do chấm dứt hợp đồng lao động theo trường hợp (11) đã được liệt kê tại Điều 34 Bộ luật Lao động năm 2019.
– Đã làm việc liên tục cho người sử dụng lao động trong tối thiểu từ 12 tháng.

Khi đó người lao động sẽ nhận được một khoản trợ cấp mất việc làm được chi trả bởi người sử dụng lao động, được tính như sau:

Mức lương trợ cấp mất việc làm = thời gian làm việc tính hưởng trợ cấp * Tiền lương tháng tính hưởng trợ cấp.

Trong đó:

– Thời gian làm việc tính hưởng trợ cấp = tổng thời gian làm việc thực tế – (thời gian tham gia bảo hiểm thất nghiệp + thời gian làm việc đã được chi trả trợ cấp thôi việc và trợ cấp mất việc làm).
– Tiền lương tháng tính trợ cấp bằng tiền lương trung bình của 6 tháng liền nhau trước khi người lao động mất việc.

Tiền phép năm chưa nghỉ hết

Người lao động sau khi chấm dứt hợp đồng lao động sẽ nhận tiền phép năm chưa nghỉ hết.

Theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2019, người lao động làm việc đủ 12 tháng cho người sử dụng lao động sẽ nhận được từ 12-16 ngày phép tùy vào đối tượng và điều kiện làm việc.

Trong trường hợp người lao động nghỉ việc mà chưa sử dụng hoặc chưa dùng hết ngày phép thì có thể được thanh toán tiền nghỉ phép theo quy định tại Khoản 3 Điều 113 Bộ luật Lao động năm 2019.

Trường hợp do thôi việc, bị mất việc làm mà chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm thì được người sử dụng lao động thanh toán tiền lương cho những ngày chưa nghỉ.” – Khoản 3 Điều 113 Bộ luật Lao động năm 2019

Trợ cấp thôi việc

Căn cứ vào Điều 46 Bộ luật Lao động 2019, người lao động được hưởng trợ cấp thôi việc khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:

– Nghỉ việc do chấm dứt hợp đồng lao động trong các trường hợp (1), (2), (3), (4), (6), (7), (9), (10) đã được liệt kê tại Điều 34 Bộ luật Lao động năm 2019.
– Làm việc liên tục tại tổ chức (người sử dụng lao động) tối thiểu 12 tháng.

Việc chi trả trợ cấp thôi việc có bắt buộc không? Nếu người lao động đủ các điều kiện trên, người sử dụng lao động bắt buộc phải chi trả khoản trợ cấp thôi việc cho người lao động. Cách tính trợ cấp thôi việc 2023 như sau:

Tiền trợ cấp thôi việc = ½ tiền lương để tính trợ cấp thôi việc * Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc.

Trong đó,

– Tiền lương tính trợ cấp thôi việc bằng trung bình 6 tháng tiền lương liền nhau theo hợp đồng lao động trước khi thôi việc.
– Thời gian tính trợ cấp thôi việc = tổng thời gian đã làm việc thực tế – thời gian tham gia BHTN – Thời gian làm việc đã được chi trả trợ cấp thôi việc và trợ cấp mất việc làm.

Những điều cần lưu ý khác khi nghỉ việc

Trước khi xin nghỉ việc người lao động cần tìm hiểu kỹ càng về các quyền lợi được nhận sau khi thôi việc, cũng như trách nhiệm và nghĩa vụ cần hoàn thành.

Bài viết tham khảo từ Glint Việt Nam

Chia sẻ bài viết này

LIKE PAGE ĐỂ NHẬN VIỆC LÀM MỚI NHẤT