Việc làm Đà Nẵng

Nhân viên thống kê giao dịch kiểm thủ quỹ

Hạn nộp: 30/04/2017 | Mức lương: | 2757 lượt xem

Công ty cổ phần Quảng Đà Việt

Địa chỉ: 36, Lê Thạch, Đà Nẵng

+ Kiểm tra các chứng từ yêu cầu nhập / xuất hàng theo đúng quy định.
+ Thực hiện việc nhập và xuất hàng cho cá nhân liên quan, thu chi tiền mặt.
+ Nhận các chứng từ giao hàng, yêu cầu xuất hàng, lưu và chuyển cho bộ phận mua hàng hoặc kế toán theo quy định.
+ Theo dõi hàng hóa xuất nhập tồn, theo dõi công nợ, tiền mặt.
+ Theo dõi số lượng xuất nhập tồn hàng ngày và đối chiếu với kế toán
+ Lập báo cáo cho giám đốc

Ngành nghề:


Việc làm khác tại Công ty cổ phần Quảng Đà Việt

Vị trí tuyển dụng Mức lương Hạn nộp

Việc làm tuyển gấp

Việc làm theo ngành nghề

LIKE PAGE ĐỂ NHẬN VIỆC LÀM MỚI NHẤT